Местна инициативна рибарска група

Начало

Представят пред рибарите в Поморие две важни мерки от Стратегията за ВОМР, с финансиране до 150 хил. лева

Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ - Поморие. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли Мярка 1- „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“ и Мярка 2 – „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегията за ВОМР № МДР-ИП-01-85/18.07.2018 г.

Събитието ще се проведе на 18-ти октомври, петък от 10:30 ч. в базата на новото рибарско пристанище в гр. Поморие на ул. Кубрат №8.

Прочети още...