Начало

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

МИРГ „Поморие“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“